Document als monument

Laat uw dierbaren iets kostbaars na, bij leven en bij dood. Bij elk afscheid, of het nu klein is of definitief, eindigt het samen opgaan tijdens een bepaalde fase in het leven. Het is fijn als je bij het afscheid iets kostbaars kunt geven, jouw levensverhaal of een bijzondere boodschap. Dit is zo waardevol.

Stel een gewaardeerd collega verlaat na jarenlange trouwe dienst het bedrijf, dan is het mooi om een monument op te richten, een document dat meegegeven kan worden. Het is een blijk van waardering voor jullie tijd samen, dat de collega mee kan nemen.

Elke begrafenis stemt mij treurig. Een dierbaar mens heeft de wereld verlaten en hij heeft een schat aan verhalen meegenomen, zijn levensverhaal en zijn stem. We kunnen hem nooit meer om raad vragen, of vragen waar hij vreselijk om gelachen heeft. Wij kunnen samen een monument oprichten, ook als u de persoon bent die bezig is zijn afscheid voor te bereiden. Dit monument wordt de plek waar de nabestaanden in hun herinneringen naar terug kunnen keren.

Eigen ervaring. Mijn oma was stervende en wij zorgden voor haar. Zij vertelde mijn moeder wat er met haar spullen moest gebeuren. Ze gaf aan dat de brieven van mijn opa aan haar weggedaan moesten worden, want ze ging er vanuit dat niemand zich voor deze brieven zou interesseren. Toen ik dit hoorde, vroeg ik mijn moeder of ze met mijn oma wilde praten en of ik toestemming kreeg om haar brieven te lezen na haar dood. Mijn oma stemde hierin toe en hoe bijzonder was het om de woorden van mijn opa aan mijn oma te lezen! Ik leerde hen kennen zoals ik ze nooit gekend had. Het is een van de kostbaarste dingen die ze me heeft nagelaten.

Laat uw dierbaren ook iets kostbaars na. Neem contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.